Serviërs in Kosovo uit adviesorgaan

De vertegenwoordigers van de Serviërs in Kosovo zijn gisteren weggelopen uit de Overgangsraad, het adviesorgaan van de VN-missie in Kosovo. Ze zijn boos over de omvorming van het Kosovo Bevrijdingsleger UÇK tot het Kosovo Beschermingskorps TMK.

De leider van de Kosovo-Serviërs, Momcilo Trajkovic, zei dat het TMK ,,geen Kosovaarse maar een Albanese instantie is'' en ,,niet de functie heeft een multi-etnisch Kosovo te scheppen''. Sommige Serviërs dreigden gisteren een eigen `beschermingskorps' op te richten als tegenwicht tegen het TMK. Ze maakten duidelijk het TMK te zien als het UÇK onder een nieuwe naam. ,,We kunnen [van het TMK] geen lid worden samen met het UÇK'', zo stelde de leider van de Servische gemeenschap in Kosovska Mitrovica, Oliver Ivanovic. ,,[De vredesmacht] KFOR kan zeggen wat hij wil, maar wij weten dat het TMK een militaire strijdmacht is. Ze hebben het vermogen aan wapens te komen. Waarom hebben ze helikopters nodig tenzij om een leger van een onafhankelijk land te worden?''

De chef van de VN-missie in Kosovo, Bernard Kouchner, reageerde geprikkeld op het weglopen van de Serviërs uit de Overgangsraad (waarin vertegenwoordigers van alle etnische gemeenschappen in Kosovo zitting hebben). Hij wees het verwijt als zou de VN-missie zich alleen inspannen voor de Albanese meerderheid, van de hand: ,,We proberen – meer dan zij [de Serviërs] ooit hebben gedaan – een multi-etnisch Kosovo op te bouwen'', aldus Kouchner.

Het TMK moet een louter civiel-humanitaire functie krijgen en als een soort BB bijspringen bij natuurrampen en andere calamiteiten. De vijfduizend TMK-leden krijgen onder supervisie van KFOR de beschikking over in totaal rond 2500 wapens voor de persoonlijke beveiliging en voor trainingsdoeleinden. De helikopters van het korps moeten worden gebruikt om personeel over te brengen naar de plek van een ramp. Het TMK moet in zijn samenstelling de etnische samenstelling van de bevolking weergeven; er moeten ook Serviërs lid van worden.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de VS, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Italië hebben gisteren in New York het civiel-humanitaire karakter van het TMK nog eens onderstreept. Het TMK, zo lieten ze weten, moet een nuttige bijdrage leveren aan het herstel van de vrede en de veiligheid voor alle gemeenschappen in Kosovo. Het korps moet ook ,,een pluralistische samenstelling'' krijgen, aldus de vijf ministers.

In Kosovo zijn gisteren een Turkse KFOR-soldaat gedood en vijf Duitse en twee Turkse KFOR-militairen gewond. De Turk werd gedood bij de ontploffing van een tot dusverre onbekend voorwerp; daarbij werden twee andere Turken gewond. Een Duitser werd gewond door een landmijn. Vier landgenoten, die hem wilden redden, werden gewond toen een hunner ook op een mijn stapte. (Reuters, AP, AFP)