Personalia

De filosofe Heleen Pott, medewerkster van NRC Handelsblad, is benoemd tot bijzonder hoogleraar kunst en samenleving aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. De leerstoel is ingesteld door de humanistische stichting Socrates. Dr. H.J. Pott (1952) doceert filosofie aan de universiteiten van Amsterdam en Maastricht. In Rotterdam zal ze onderzoek doen naar cultuurkritiek en -politiek in Nederland.