Personalia

De Amsterdamse officier van justitie F. Teeven stopt als openbaar aanklager. Hij wordt binnen het Amsterdamse parket teamleider van een groep officieren. Teeven staat bekend als een `crime fighter'. Landelijk werd hij bekend door de grote drugszaken die hij als aanklager behandelde. Zo bracht hij Johan V., alias de Hakkelaar, achter de tralies en vervolgde hij Etienne U. Momenteel doet hij de strafzaak tegen H.R., bijgenaamd Zwarte Cobra. Deze zaak zal hij ook afmaken. De magistraat kwam dit jaar in opspraak door het onderzoek van de commissie-Kalsbeek. Die stelde dat Teeven buiten het college van procureurs-generaal om verregaande toezeggingen aan de topcrimineel M.K. had gedaan. Volgens Teeven ging het echter om `oriënterende' gesprekken. Als teamleider zal Teeven zich niet meer bezighouden met de dagelijkse bestrijding van de zware criminaliteit.