Oude muziek

In een nabespreking van het Holland Festival Oude Muziek te Utrecht (NRC Handelsblad, 6 september) schuift Ernst Vermeulen de zeventiende-eeuwse Delftse pastoor en dichter Joannes Stalpart van der Wiele in de schoenen dat hij zich `de Italiaanse methode van componeren' toeëigende, maar dat hij daar weinig eigens aan wist toe te voegen. Vermeulen hoorde er althans weinig eigens in. Nu dan na zoveel jaren enkele madrigalen van Stalpart tot het officiële podium zijn doorgedrongen, zou ik hem graag van onverdiende blaam willen zuiveren.

Wat hij gedaan heeft is niet componeren, maar de teksten van madrigalen van Luca Marenzio, Andrea Gabrieli, Giovanni Gastoldi en vele anderen omwerken tot godsdienstige liederen, zogeheten contrafacten. De prachtige Italiaanse muziek kon dus in de kerk worden uitgevoerd, als geestelijke gezangen.

Vermeulens oren werkten dus beter dan zijn leesvaardigheid, want in de programmatoelichting van het ochtendconcert van die zondag stond een en ander te lezen. Wel werden de contrafacten toen met slechts één zangstem uitgevoerd en werden de andere stemmen door instrumenten gespeeld.

    • Dr.M.C.A. van der Heijden