OPEC houdt vast aan krap olie-aanbod

De Organisatie van Olie Exporterende Landen (OPEC) houdt ten minste tot eind maart volgend jaar vast aan de afgesproken productiebeperkingen. OPEC wil er zeker van zijn dat de grote olievoorraden, oorzaak van de historisch lage olieprijs begin dit jaar, afnemen.

Oliedeskundigen verwachten dat dit gisteren in Wenen genomen besluit de komende winter zal leiden tot een verdere stijging van de olieprijs. Gevreesd wordt dat de prijs tot boven de 25 dollar per vat kan oplopen, hetgeen kan leiden tot verdere stijging van de inflatie in de industrielanden.

Sinds begin dit jaar is de olieprijs, mede als gevolg van het terughoudende productiebeleid van de OPEC, al meer dan verdubbeld. Vanochtend noteerde een vat Noordzee-olie (Brent) 23,60 dollar. Begin dit jaar was de prijs nog zo'n 10 dollar.

De lidstaten van de OPEC spraken gisteren af de olieproductie tot eind maart aanstaande te handhaven op 22,9 miljoen vaten per dag. Dat is exclusief de productie van Irak, voor welk land een aparte regeling geldt in het kader van het olie-voor-voedsel akkoord met de VN.

De OPEC-landen hebben tot verrassing van veel waarnemers de afgelopen tijd een opvallende discipline aan de dag gelegd en zich keurig aan de afgesproken productiequota gehouden. Om de prijsdaling op de oliemarkt te keren kwamen ze al in maart en juni 1998 productieverlagingen overeen. Dit voorjaar, na een soort crisisberaad in Wassenaar, haalde de OPEC nog eens 1,7 miljoen vaten per dag uit de markt. Samen met de in '98 overeengekomen beperkingen en met vrijwillige verlagingen door niet-OPEC-landen als Mexico, Oman en Rusland kwam de totale productie-inkrimping daarmee op ruim 5 miljoen vaten per dag.

De OPEC-landen konden het nog niet eens worden over de opvolging van de Nigeriaanse secretaris-generaal Rilwanu Lukman. Hij gaat binnenkort een belangrijke rol spelen binnen de regering van zijn land. Op tafel ligt een voorstel de post te verdelen tussen een Iraanse en een Saoedische kandidaat. Ook Irak heeft een kandidaat naar voren geschoven. Volgens de slotverklaring zal er nog ,,verder over worden beraadslaagd''.

Lukman blijft ten minste een half jaar langer aan als secretaris-generaal. De krachtens de OPEC-statuten vereiste eenstemmigheid bleek niet haalbaar. Lukman, wiens driejarige termijn afliep, blijft nu in elk geval in functie tot de volgende ministersvergadering van 27 maart in de Venezolaanse hoofdstad Caracas.