Milities provoceren vredesmacht

De vredesmacht voor Oost-Timor is vandaag voor het eerst geconfronteerd met openlijke vijandigheden van pro-Indonesische milities en Indonesische soldaten.

Volgens de commandant van de Britse eenheid in de internationale vredesmacht, brigadegeneraal David Richards, zijn pro-Indonesische milities in Dili begonnen met het ,,uitdagen en uittesten'' van buitenlandse soldaten. Hij zei dit vanochtend na een incident waarbij ,,vermoedelijk Indonesische soldaten'' in de lucht begonnen te schieten, vlak nadat ze met drie vrachtwagens een controlepost van Britse Gurkha's waren gepasseerd. Ook elders in Dili waren geweerschoten te horen en werd melding gemaakt van provocerende acties van pro-Indonesische milities en mogelijk Indonesische soldaten die zich bij hen hebben aangesloten. In geen enkel geval hebben soldaten van de internationale vredesmacht teruggeschoten of zijn er gewonden gevallen, volgens zegslieden van de vredesmacht.

Gisteren werd al gezegd dat er aanwijzingen zijn dat pro-Indonesische milities beginnen terug te keren naar Dili. Leden van die milities en of met hen sympathiserende Indonesische soldaten worden ook verantwoordelijk gehouden voor de dood van de Nederlandse journalist Sander Thoenes.

De Australische commandant van de vredesmacht, generaal Cosgrove, heeft gezegd zich zorgen te maken over de terugkomst van pro-Indonesische strijdgroepen die eerder zijn uitgeweken naar West-Timor. Hij zei berichten daarover te onderzoeken, maar beklemtoonde dat de internationale vredesmacht geen mandaat heeft om in het grensgebied van West-Timor te opereren. In verband met de verslechterende veiligheidssituatie wil Cosgrove dat er snel meer militairen vanuit Darwin naar Oost-Timor worden overgebracht. De Australische regering is teruggekomen op de eerdere uitlating van premier Howard dat de Australische soldaten hun missie al voor Kerstmis zullen hebben beëindigd. Volgens minister van Defensie Moore is een langere aanwezigheid vereist.

De leiding van de vredesmacht maakt zich vooral zorgen over het handhaven van veiligheid en orde als de reguliere Indonesische strijdkrachten zich hebben teruggetrokken en er onvoldoende buitenlandse militairen aanwezig zijn om controle uit te oefenen. Jakarta heeft vanochtend de staat van beleg voor Oost-Timor opgeheven. Het Indonesische leger zal zijn verantwoordelijkheden zo snel mogelijk aan INTERFET overdragen. (Reuters, AP, AFP)

Journalistenpagina 3