Bestuursrechter

Een procedure bij de bestuursrechter zal in de toekomst niet langer dan een jaar duren. Dat is het gevolg van een nieuwe regeling, die per 1 oktober ingaat. Tot nu toe hanteert iedere rechtbank eigen regels en termijnen. Voor de procederende partijen (burgers en overheidsorganen) is deze situatie onduidelijk en onoverzichtelijk.