VS willen bijdragen aan schuldverlichting

De Verenigde Staten willen een miljard dollar bijdragen aan de verlichting van schulden van arme landen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën, Lawrence Summers, gezegd aan de vooravond van de jaarvergaderingen van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds. Een bijdrage van de Verenigde Staten was tot op heden een belangrijke voorwaarde om op korte termijn overeenstemming te bereiken over een internationaal plan voor schuldverlichting ten behoeve van arme landen. (Reuters)