Troonrede

REFORMATORISCH DAGBLAD

[...]Terecht wordt in de troonrede geconstateerd, dat naar de beleving van veel burgers de veiligheid in huis en op straat onvoldoende is. En veiligheid is van wezenlijke betekenis voor het welzijn. Vandaar ook de toezegging van de regering om extra middelen beschikbaar te stellen voor het uitoefenen van politietaken. Dat is zeker nodig.

Er is echter meer te zeggen over de sterke toename van de criminaliteit in de afgelopen decennia. Die is mede een gevolg van een verlies van normbesef in brede lagen van de bevolking. Slechts zijdelings komt deze problematiek in de troonrede aan de orde.

HET FINANCIEELE DAGBLAD

[...]Om anderen een zinvolle bijdrage te laten leveren zal de regering haar kijk op de nabije toekomst moeten geven en duidelijk moeten maken welke rol zij voor zichzelf ziet weggelegd. Beleidsvisie is dan geen vies woord, maar een nuttig gereedschap om een maatschappelijk proces vorm te geven.

TROUW

Terecht heeft de regering de laatste troonrede van deze eeuw aangegrepen om de uitdagingen van onze samenleving voor de volgende eeuw te formuleren. Een eeuwwisseling creëert een momentum dat politici een uitgelezen kans biedt hun ambities te ontvouwen en te dramatiseren. Er dienden zich nu nog extra redenen aan. Na vijfentwintig jaar bezuinigen op de overheidsuitgaven is er voor het eerst uitzicht op een situatie van begrotingsevenwicht, mogelijk zelfs van begrotingsoverschot, die van politici nieuwe creativiteit en verbeeldingskracht vraagt.

[...] Tegen deze achtergrond viel de inspanning van het tweede kabinet-Kok om de `agenda voor de toekomst' over het voetlicht te brengen nogal tegen. Meer dan bijzondere uitdagingen en ambities somde de koningin goede bedoelingen en gemeenplaatsen op, die allesbehalve tegenspraak uitlokken.

[...] In die zin was deze laatste troonrede van de eeuw ook de weerspiegeling van een gedepolitiseerd klimaat, dat geen scherpe tegenstellingen kent en in de paarse coalitie van PvdA, VVD en D66 tot uiting komt.

DE VOLKSKRANT

[...]Paars II werd vorig jaar geplaagd door een reeks van incidenten, waardoor de politieke atmosfeer danig werd verpest. Het kabinet, de minister-president niet in de laatste plaats, werd gebrek aan visie, leiding en overtuigingskracht verweten, waardoor het zichzelf in de problemen bracht. Of de nieuwe plannen van het kabinet daarop een afdoende antwoord zijn, moet nog blijken. Maar er zijn wel slechtere troonredes geschreven en de belastinghervorming die nu op de politieke agenda staat, is beslist een gedurfd project.

DE TELEGRAAF

[...]Nu voor het eerst sinds vijfentwintig jaar een begrotingsevenwicht in zicht is, barst in de politiek de discussie los over de wenselijkheid van nieuwe, extra uitgaven. Een voortijdige discussie, en niet alleen omdat de economische ontwikkeling op termijn onzeker is.

Verdelen van geld dat er niet is, is zinloos. Daar komt bij dat het effect voor de schatkist van de voorgenomen belastingherziening nog niet vaststaat. Verder is de loonstijging voor de komende jaren erg mager ingeschat. Bovendien hebben staatsschuld en rente-uitgaven nog steeds een enorme omvang, terwijl het beleid gericht op loonmatiging via lastenverlichting moet worden doorgezet.