Paus roept Duitse bisschoppen tot de orde over abortus

Paus Johannes Paulus II heeft de Duitse bisschoppen per brief laten weten dat de kerk in Duitsland moet stoppen met het afgeven van `certificaten' aan vrouwen die hun zwangerschap willen beëindigen. De Duitse wet schrijft voor dat vrouwen, die een abortus willen laten uitvoeren, in het bezit moeten zijn van een certificaat waaruit blijkt dat ze met een derde, adviserende partij hebben gesproken over hun voornemen. Van de 1500 Duitse instellingen, die bevoegd zijn om zulke certificaten uit te delen, wordt een zesde beheerd door de Duitse kerk. Op aandringen van de paus staat op de certificaten dat deze niet mogen worden gebruikt voor abortus. Maar artsen zijn het certificaat van de kerk altijd blijven accepteren als geldig document. Waarschijnlijk zal de kerk gehoor geven aan de pauselijke oproep om de certificaten niet langer uit te delen, zo zei gisteren het pas herkozen hoofd van de Duitse bisschoppenconferentie, bisschop Karl Lehmann, in een eerste reactie. (Reuters)