Noord-Nederland boos op kabinet

Het kabinet komt zijn afspraken met het noorden niet na. Hierdoor dreigen de drie noordelijke provincies in totaal 25 miljoen gulden mis te lopen, omdat het rijk tal van projecten bewust naar achteren schuift.

De provincies Friesland, Groningen en Drenthe willen zo snel mogelijk overleg met het kabinet. Dit verklaarde de Friese gedeputeerde S. Jansen gisteren in Leeuwarden. Volgens Jansen is de miljoenennota ,,een en al treurnis'' voor Noord-Nederland.

De Friese commissaris van de koningin, Nijpels, verklaarde eerder al dat noordelijke bestuurders altijd het geld in hun zakken moeten natellen na een bezoek aan Den Haag. Jansen zei gisteren dat het kabinet de bestuurlijke afspraken met het noorden aan zijn laars lapt. De jaarlijkse voortgangsrapportage over het rapport-Langman, waarin het noorden tussen 2000 en 2006 vijf miljard gulden werd beloofd en dat tot 2010 moet leiden tot 43.000 extra arbeidsplaatsen, bleef uit. Ook werd de aanleg van een zuidelijke rondweg rond Sneek en de verdubbeling van de `Wâldwei' Drachten-Leeuwarden naar achteren geschoven, aldus Jansen. ,,Die afspraken staan zwart op wit. Afgesproken was dat beide projecten in 2005 klaar zouden zijn. Dat gebeurt nu niet en dat is beroerd.'' Kwalijker is dat Friesland nu Europese subsidies van twee miljoen dreigt mis te lopen voor de aanleg van een aquaduct in de Wâldwei, aldus Jansen. ,,Het is verdraaid lastig om met dit kabinet om tafel te gaan''.

Een gang naar de rechter sluit hij voorlopig nog uit. ,,Dat doen we niet zo snel in het poldermodel, maar als het echt moet zullen we het zeker overwegen.''

De drie noordelijke provincies hekelen verder de in hun ogen sterke onderwaardering van het landelijk gebied. ,,Het kabinet bedeelt het platteland structureel onder; dat vinden ook de boerenorganisaties. Een miljard is nodig voor ontwikkeling van het landelijk gebied en om de structurele achterstand in te lopen'', aldus een woordvoerder van de provincie Drenthe.