Nooit meer `very boring' debatteren voor Bolkestein

Frits Bolkestein nam gisteren afscheid van de Tweede Kamer. De `24-uurs volksvertegenwoordiger' vertrekt naar Brussel.

Voormalig VVD-leider Frits Bolkestein heeft er nimmer een geheim van gemaakt dat hij liever Kamerlid was dan minister of staatssecretaris. Ook in een kort afscheidsbriefje aan Kamervoorzitter Van Nieuwenhoven schreef hij gisteren het ambt van volksvertegenwoordiger als het ,,hoogste in de Nederlandse samenleving'' te beschouwen.

Hoezeer Bolkestein zich met het parlement vereenzelvigde bleek uit een veelzeggende feitelijke vergissing in datzelfde briefje, dat traditiegetrouw door de Kamervoorzitter werd voorgelezen. Haast weemoedig memoreerde de man die het afgelopen decennium tot een van de grootste smaakmakers van de Nederlandse politiek uitgroeide, dat de Prinsjesdag van gisteren zijn 22-ste zou zijn geweest ,,als lid van Uw Kamer'' sinds hij in 1977 aantrad.

Dat was echter enigszins bezijden de werkelijkheid. Gemakshalve vergat de vorige week benoemde Eurocommissaris de periode tussen 1982 en 1986, toen hij staatssecretaris van Economische Zaken was. En hetzelfde gold voor de periode van 1988 tot 1989, toen hij minister van Defensie was.

Zoals van hem viel te verwachten, kon Bolkestein het ook bij deze gelegenheid niet laten nieuwe stof voor een debat aan te dragen. ,,Het aanzien van het Kamerlidmaatschap is tanende'', zo schreef hij Van Nieuwenhoven. ,,Dat komt door de geringe afstand tussen kiezer en gekozene. Alleen een duidelijk debat, dat in begrijpelijke woorden wordt gevoerd, kan daar verandering in brengen.''

Met het oog op deze situatie had hij ook een praktische wenk voor de Kamer. Hij stelde voor dat de fractievoorzitters van de regeringspartijen zich bij hun wekelijkse overleg met de premier voortaan zouden beperken tot zaken die het regeerakkoord raken. Over andere onderwerpen zou zo in de Kamer vrijer gedebatteerd kunnen worden.

Van Nieuwenhoven prees in een korte toespraak Bolkestein, die ditmaal in de bezoekersloge plaats had genomen, om de manier waarop hij gestalte had gegeven aan zijn Kamerlidmaatschap.

Juist het feit dat hij dikwijls politiek buiten het Kamergebouw bedreef, bij voorbeeld via debatten in de Balie in Amsterdam of met artikelen en boeken, roemde zij. ,,U bent 24 uur per etmaal volksvertegenwoordiger geweest en dat zijn wij allen, of wij dat nu willen of niet'', verklaarde de Kamervoorzitter.

Bij het Kamerlidmaatschap hoorde ook het aanhoren van andere politici die lang van stof waren.

Dat kon `very boring' zijn, zoals Bolkestein zelf eens noteerde. ,,Ik ben benieuwd hoe dat in Brussel zal gaan'', vroeg Van Nieuwenhoven zich niet zonder leedvermaak af.

Voor zijn tegenstanders had Bolkestein aan het einde van zijn briefje overigens nog een verontrustende mededeling. ,,Misschien ziet U mij in de toekomst nog terug als lid van de Staten-Generaal maar dan aan gene zijde van het Binnenhof.'' Zoals bekend bevindt zich daar de Eerste Kamer.