Nervositeit banken stijgt

De geldmarkt lag er in de eerste twee weken van de zevende reserveperiode ruim bij. De banken zaten, zoals vorige week al werd aangegeven, ruim bij kas. In dit beeld kwam in de verslagweek echter wat verandering. De geldmarkt werd krapper door een kleinere toewijzing op de basisherfinanciering.

Vorige week woensdag verviel een herfinancieringstransactie – een krediet van de Europese Centrale Bank (ECB) aan het particuliere bankwezen – van 66 miljard euro. Deze werd vervangen door een nieuw krediet van 61 miljard euro.

Hoewel de Europese Centrale Bank verscheidene keren te kennen heeft gegeven de praktijk te willen terugdringen dat banken voor een groter bedrag inschrijven dan hun feitelijke kredietbehoefte, het zogeheten `majoreren', schreef het bankwezen weer voor een enorm bedrag in op deze faciliteit. En dat terwijl bovendien de geldmarkt tot nog toe vrij ruim bemeten is door de ECB.

Door de relatief ruime geldmarkt ligt de daggeldrente dicht tegen de refi-rente, het tarief van de herfinancieringsfaciliteit van 2,5 procent. Dit maakt het lenen bij de ECB, met als doel om dit geld tegen een hoger tarief uit te zetten in de markt, minder aantrekkelijk.

Begin deze week schoot de daggeldrente zelfs iets onder de refi-rente, tot dicht tegen de ondergrens van de rentecorridor. Deze ondergrens wordt bepaald door de vergoeding die banken krijgen voor het stallen van geld op de depositofaciliteit bij het Eurosysteem, te weten 1,5 procent.

De banken schreven voor een totaalbedrag van 1.051 miljard euro in. De toewijzing bleef daardoor met 5,8 procent zeer laag.

Een mogelijke verklaring voor de hoge inschrijving is dat banken, met het einde van de reserveperiode in zicht, toch wat nerveus worden van de afnemende ruimte op de geldmarkt.

Het verkrappende effect van de kleinere kredietverlening werd in de verslagweek deels gecompenseerd door het verruimend effect van de afname met 2 miljard euro van het aantal bankbiljetten in omloop. Ook had de afname van post `verplichtingen in euro (incl. overheden)' een verruimend effect.

Per saldo verkrapte de geldmarkt met 1,7 miljard euro, wat is terug te zien in een afname van de post `rekening courant'.

Bron: ING Economisch Bureau.