Mondiale economie stemt IMF hoopvol

De wereldeconomie herstelt sneller dan verwacht van de gevolgen van de internationale financiële crisis van vorig jaar. Maar dat herstel is wel sterk afhankelijk van het vermogen van de Verenigde Staten om een duurzame economische groei te handhaven. Dit schrijft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in zijn vanmiddag verschenen World Economic Outlook.

Na in 1998 maar met 2,5 procent te zijn toegenomen, groeit de wereldeconomie dit jaar met 3 procent en volgend jaar met 3,5 procent. De economische terugval is dus bescheiden gebleken.

Hoewel Japan ook volgend jaar ver achterblijft bij de rest van de industrielanden, lijkt de recessie daar achter de rug. De elf euro-landen zullen dit jaar een economische groei doormaken van 2,1 procent, die volgend jaar versnelt tot 2,8 procent. Voor Nederland verwacht het IMF een groei van 2,5 procent volgend jaar, overeenkomstig de prognose achter de gisteren gespresenteerde miljoenennota.

Gezien de opbouw van inflatiedruk in de VS en het groeiende tekort op de betalingsbalans, gaat het IMF er van uit dat de groei van Amerikaanse economie volgend jaar zal terugvallen, van 3,7 procent dit jaar tot 2,6 procent in 2000. Het IMF verwacht een `zachte landing' van de Amerikaanse economie, maar vooral de hoge beurskoersen en de opbouw van schulden vormen een risico. Een vroegtijdige renteverhoging kan er voor zorgen dat het afremmen van de Amerikaanse economie beheerst verloopt.

Het IMF constateert dat, hoewel er wereldwijd een op stabiliteit gericht beleid is gevoerd in de jaren negentig, de instabiliteit, gezien de vele financiële crises, geenszins is verdwenen.

INSTABIELE WERELDpagina 17