Islamitische middelbare school in 2000

In Rotterdam zal volgend jaar de eerste islamitische middelbare school van Nederland de deuren openen. Staatssecretaris Adelmund (Onderwijs) heeft de aanvraag voor de school voorzien van een positief advies.

De Tweede Kamer, die volgende week over het plan debatteert, steunt de aanvraag.

Uit een enquête van de Stichting voor Islamitisch Voortgezet Onderwijs onder Rotterdamse ouders bleek vorig jaar al dat er voldoende belangstelling is voor een islamitische middelbare school. Maar toen was een enquête nog niet voldoende om een school te mogen oprichten. Adelmund is nu bereid een zogenoemde `directe meting' onder ouders wel te accepteren.

Tot nu toe moesten scholen een leerlingprognose vaststellen aan de hand van leerlingenaantallen van bestaande basisscholen in de gemeente met dezelfde signatuur. Voor de oprichting van een middelbare school moest de initiatiefgroep ten minste 1.200 leerlingen van vergelijkbare basisscholen kunnen verwachten. De islamitische basisscholen in Rotterdam konden dat aantal niet leveren. Nu blijkt evenwel dat ook ouders van kinderen op andere basisscholen geïnteresseerd zijn.

Het Kamerlid C. Cornielje (VVD) gaat akkoord met de nieuwe regels en dus met de aanvraag van de Rotterdamse initiatiefgroep. ,,De VVD bepleit een directe meting al sinds de jaren tachtig omdat je zo aan ouders vraagt wat zíj willen voor hun kinderen. Dat vergroot hun betrokkenheid bij het onderwijs.'' Een keerzijde van de oprichting van een islamitische school is dat andere scholen in Rotterdam leerlingen zullen verliezen. Cornielje is niet bang dat leraren dan op straat komen te staan. ,,Als ze willen, kunnen ze overstappen naar die islamitische school. Zo niet, dan kunnen ze wel op een andere school terecht want er is grote vraag door het lerarentekort.''

,,Als een school aan de regels voldoet, moet die opgericht kunnen worden'', stelt S. Dijksma (PvdA). ,,Gelijke monniken, gelijke kappen.'' Zij is het met Cornielje eens dat je met een directe meting de betrokkenheid van ouders bij de school kunt vergroten. Wel wil ze op een later tijdstip een debat voeren over de vraag of een islamitische middelbare school de integratie van allochtone jongeren bevordert. Zelf zet ze daar haar vraagtekens bij, maar binnen de PvdA zijn de meningen daarover verdeeld.