Fokverbod nertsen nog niet mogelijk

Een verbod op de nertsenfok blijkt vooralsnog juridisch onmogelijk. De Tweede Kamer moet daarvoor eerst de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren wijzigen. Dat stelt oud-Kamerlid Van Noord (CDA) in zijn advies aan minister Brinkhorst (Landbouw). Brinkhorst had Van Noord op verzoek van de Kamer - die nertsenfok ethisch onverantwoord vindt - gevraagd de gevolgen van een verbod op nertsenhouderij in kaart te brengen.