EU: vlees in veel landen besmet met dioxinen

De Europese Commissie vreest dat in vele landen vlees met dioxinen besmet is. ,,Dit is geen Belgisch, maar misschien een wereldwijd probleem'', zei gisteren de woordvoerster van Eurocommissaris David Byrne (Consumentenzaken). Bij Belgisch onderzoek is gebleken dat in het bijzonder vlees van runderen die in de buurt van industriële complexen hebben geleefd besmet is.

Volgens de Europese Commissie wordt in andere landen vlees van dieren uit de omgeving van industrieën niet onderzocht. Nadat dit voorjaar in België een crisis was uitgebroken omdat dioxinen via veevoer in vlees waren beland, is alleen in dat land vlees onderzocht. België heeft 2.219 analyses gedaan naar de aanwezigheid van pcb's in rundvlees. Bij meer dan 200 nanogram pcb's per gram vet bevat vlees waarschijnlijk te veel dioxinen. Dat laatste moet met een nieuwe analyse worden vastgesteld.

Bij de Belgische onderzoeken bleek één procent boven de norm van 200 nanogram pcb's uit te komen. In zes gevallen ging het om vlees met 1000 tot 2000 nanogram pcb's, in twee gevallen was de besmetting beduidend hoger. Bij de zware besmettingen met pcb's ging het telkens om vlees van runderen die in de buurt van industriegebieden hadden geleefd.

Volgens de woordvoerster van de Europese Commissie hebben deze gevallen niets te maken met de besmetting van veevoer die aanleiding was om België strenge maatregelen op te leggen. België is sinds afgelopen zomer verplicht om rundvlees op de aanwezigheid van pcb's te onderzoeken en bij uitvoer van certificaten te voorzien waaruit blijkt dat dit voldoet aan de Europese normen.

Op basis van de door België overgelegde onderzoeksresultaten wil het Permanent Veterinair Comité, met daarin vertegenwoordigers van de vijftien EU-lidstaten, dat voor Belgisch rundvlees de eisen van analyses en certificaten worden ingetrokken. Alleen Italië, dat een strengere norm hanteert van maximaal 100 nanogram pcb's per gram, is tegen. Het Comité adviseert, waarna de Europese Commissie een besluit neemt. Volgens de woordvoerster van Byrne waren de controle-eisen afgelopen voorjaar ingesteld wegens de aanwezigheid van dioxinen in veevoer en hebben de dioxinen die runderen in de buurt van industrieën opnemen met deze zaak niets te maken. Belgisch kippen- en varkensvlees blijft nog wel aan strenge controle-eisen onderworpen.

Eurocommissaris Byrne wil volgende week op een bijeenkomst van de EU-ministers van Landbouw het probleem aan de orde stellen dat ondanks een Europees verbod in verschillende landen toch slib van waterzuiveringsinstallaties in veevoer is verwerkt. Nadat eerder bedrijven in Frankrijk, Duitsland en Nederland op dit gebruik zijn betrapt, heeft de Vlaamse milieu-inspectie deze week bij drie Belgische bedrijven geconstateerd dat zij dit slib in veevoer hebben verwerkt. Deze praktijk is al sinds 1991 in de EU verboden. Maar volgens de woordvoerster van Byrne is het probleem dat in EU-lidstaten verschillende definities van slib worden gehanteerd.

Slib kan het afval zijn dat bij het schoonmaken van de vloeren van slachterijen in filters blijft hangen. Het kan ook het restant zijn dat overblijft nadat afval (soms samen met rioolwater) chemisch is behandeld. In andere lidstaten verstaat men onder slib het restant dat achterblijft na biologische behandeling van het afvalwater. Byrne gaat volgens zijn woordvoerster proberen aan deze verwarring een einde te maken, zodat duidelijk wordt welk slib niet in veevoer mag worden verwerkt.

    • Ben van der Velden