Eijk zal dictaten herzien

De pas benoemde bisschop van Groningen, W.J. Eijk, zal zijn collegedictaten op het gebied van homoseksualiteit herzien, mochten de teksten ooit nog worden gebruikt. Dat is afgesproken in een tweede gesprek dat de Friese en Groningse afdelingen van het COC afgelopen maandag hebben gevoerd.

Het COC-Groningen is ,,blij'' met de toezegging van Eijk dat hij in de colledictaten ,,de paragraaf over homoseksualiteit, qua wetenschappelijke stand van zaken en terminologie zal actualiseren''. Het COC-Friesland is in een afzonderlijke verklaring ,,kritisch'' en stelt dat de afdeling ,,moeite heeft met de visie op homoseksualiteit zoals Eijk die verwoordt en met de officiële leer van de katholieke kerk''.

Het COC had om een tweede gesprek gevraagd na publicatie van de integrale tekst van de dicaten op de Internetsite van NRC Handelsblad. Het COC constateerde ,,cruciale verschillen'' tussen de dictaten en de visie op homoseksualiteit zoals Eijk die tijdens het eerste gesprek had uiteengezet.

In de dictaten voor de priesterstudenten van Rolduc en het Sint Janscentrum in Den Bosch noemt Eijk homoseksualiteit ondermeer een ,,neurotische ontwikkelingsstoornis''.

Volgens COC-Friesland heeft Eijk nu afstand genomen van deze formulering. Verder heeft de bisschop toegezegd dat hij pastores niet langer zal aanraden homo's door te verwijzen naar de psycholoog, indien zou blijken dat een ,,meerderheid binnen de wetenschap'' de zogenaamde `inversietherapie' (het `genezen' van homoseksualiteit) beschouwt als omstreden en schadelijk.

Collegedicaten Eijk www.nrc.nl/Doc