Bond wil 1,75 procent reële verhoging

De Hout- en Bouwbond CNV gaat volgend jaar de CAO-onderhandelingen in met een looneis van 1,75 procent plus prijscompensatie. Dat zal volgens bestuurder J. Slok een totale looneis van 3 procent betekenen.

De inzet van de Hout- en Bouwbond CNV is tevens gericht op het aantrekkelijker maken van de bouwsector voor werknemers. Op dit moment stromen er vrijwel geen jonge werknemers meer in, waardoor een groot tekort ontstaat aan vakbekwame werknemers. De CNV-bond hoopt het werk in de bouw populairder te maken door afspraken te maken over het combineren van werk en zorgtaken thuis. De CNV-bond wil meer maatwerk in de CAO. Dat kan bijvoorbeeld betekenen het creëren van raam-CAO's, die in de onderneming in overleg met de ondernemingsraad nader worden ingevuld. Ook moeten ouderen voortaan ontzien worden bij ploegendiensten en overwerk. (ANP)