België wordt overspoeld met vluchtelingen

In België hebben zich nu al meer vluchtelingen gemeld dan in het hele vorige jaar. Gemeentebestuurders zitten met de handen in het haar.

Het eerste alarm vorige maand van de Belgische dienst voor vreemdelingenzaken over het snel stijgende aantal Oost-Europese vluchtelingen had weinig effect. Maar nadat vorige week het gemeentebestuur van Gent de regering heeft gevraagd om een oplossing voor het toenemende aantal asielzoekers en illegalen in de stad, is België in rep en roer.

De gemeente Tienen klaagt door onbekende oorzaak het toevluchtsoord te zijn geworden voor Slowaakse zigeuners die de discriminatie in hun eigen land zijn ontvlucht. De Brusselse burgemeester De Donnea heeft geweigerd toestemming te geven voor noodopvang van vluchtelingen in zijn gemeente. Het gebouw dat daarvoor is uitgekozen zou binnen een jaar van brandveilig in brandgevaarlijk veranderd zijn. Premier Verhofstadt was vervolgens gedwongen om een deel van een militair ziekenhuis voor tijdelijke opvang van vluchtelingen te vorderen.

Sociale diensten klagen dat zij de last van vreemdelingen niet meer aankunnen omdat iedereen de problemen naar hen doorschuift. Ze worden geacht aanvragers van asiel voorlopig onderdak te verlenen. Vorige maand registreerde de dienst vreemdelingenzaken 4400 asielaanvragen terwijl de ambtenaren slechts 1400 gevallen per maand kunnen afhandelen. Dit jaar zijn al meer dan 22.000 asielaanvragen geregistreerd, dat is iets meer dan het aantal asielzoekers dat zich in het hele vorige jaar aanmeldde.

Een extra probleem vormen de buitenlanders die helemaal geen asiel willen aanvragen. Een deel van hen probeert aan de kost te komen in Belgische steden. Maar de meesten worden door de politie opgepakt op parkeerterreinen langs de snelwegen. Ze doen pogingen om illegaal Groot-Brittannië binnen te komen, dat de naam heeft gemakkelijk toegankelijk te zijn. De meeste van deze vluchtelingen zeggen in eerste instantie Kosovaren te zijn, maar bij nader onderzoek blijkt het dikwijls om Albanezen te gaan. Vorige maand zette de politie ongeveer 1100 van deze illegalen af bij opvangcentra van sociale diensten.

De liberale premier Verhofstadt heeft aangekondigd snel een nieuwe aanpak van het vreemdelingenbeleid te willen. Maar hoe dat eruit moet zien is vooralsnog onduidelijk. Er is sprake van een ware hausse aan recepten voor oplossing van de problemen. Zo wil de socialistische minister Vande Lanotte (Maatschappelijke Integratie) dat zijn collega van Binnenlandse Zaken, de liberaal Antoine Duquesne, ervoor zorgt dat vreemdelingen die geen asiel willen aanvragen niet meer in opvangcentra voor asielzoekers worden ondergebracht. ,,Het is een straatje zonder eind: hoe meer opvangcentra wij bouwen, hoe meer wij illegalen aanmoedigen om naar België te komen'', aldus Vande Lanotte in een brief aan Dusquesne. De minister van Maatschappelijke Integratie vindt dat degenen die geen asiel willen aanvragen zo snel mogelijk naar hun land van herkomst teruggestuurd moeten worden.

Vande Lanotte wil ook dat de vluchtelingen in opvangcentra niet meer de gebruikelijke financiële steun van ongeveer 1100 gulden per maand moeten krijgen. In plaats van dat geld zou de vluchtelingen hulp in natura gegeven moeten worden. De financiële uitkeringen zouden grotendeels verdwijnen in de zakken van mensensmokkelaars, of naar familie in de landen van herkomst van de vluchtelingen worden gestuurd.

De Vlaamse liberale partijvoorzitter De Gucht wil dat illegalen desnoods onder dwang naar hun eigen land worden teruggebracht in militaire vliegtuigen.

    • Ben van der Velden