Abonnees telefonie dupe gratis Internet

De toezichthouder op de telecommarkt, Opta, plaatst vraagtekens bij de opkomst van gratis Internet in Nederland. Opta vindt dat gewone telefoonabonnees ten onrechte meebetalen aan dit Internetgebruik.

De toezichthouder is bovendien van mening dat de huidige praktijk ongewenste samenklontering van Internetaanbieders in de hand werkt.

Opta (Onafhankelijke Post en Telecom Autoriteit) onderkent dat gratis Internet ,,een geweldige zweepslag'' betekent voor een toenemend gebruik van het medium, een ontwikkeling die algemeen wordt toegejuicht. Daar staat volgens Opta-voorzitter J. Arnbak tegenover dat grote Internetaanbieders in het algemeen, en met name KPN-dochters als Het Net en WorldAccess, in het huidige model worden bevoordeeld.

Opta vermoedt dat KPN zijn dochterondernemingen die Internet aanbieden bevoordeelt bij de afhandeling van Internetverkeer. Dat is verboden.

De toezichthouder heeft bovendien aanwijzingen dat KPN de dochterondernemingen laat meedelen in de opbrengst van het telefoonverkeer dat Internetgebruikers genereren. Volgens Arnbak moet daaraan een einde komen. KPN wilde het bestaan van deze doorbetalingen aan zijn eigen Internetaanbieders, de zogeheten kickback-regelingen, vanmorgen bevestigen noch ontkennen.

Het doorsluizen van een deel van de opbrengsten uit telefoonverkeer aan Internetaanbieders die niet gelieerd zijn aan KPN blijft voorlopig wel geoorloofd. Wel wil Opta een discussie op gang brengen over deze restituties, die kunnen oplopen tot vijftig procent van het bedrag dat de Internetgebruiker aan `telefoontikken' genereert.

Consequentie van de regelingen is volgens Opta dat voor bellen naar een Internetaanbieder minder kosten in rekening worden gebracht dan voor bellen naar een gewone abonnee. Dit onderscheid is onder de huidige wet verboden. Als Opta aan de praktijk een einde zou maken, betekent dit een verlaging van het minuuttarief voor een gewoon telefoontje met ,,minder dan een cent''. Daar staat een verhoging van de belkosten voor Internetgebruik tegenover die Opta niet wil kwantificeren.

Opta maakte vanmorgen tevens een uitspraak bekend die waarschijnlijk tot gevolg heeft dat bellen van een KPN-lijn naar abonnees van andere telefoonbedrijven met een eigen netwerk duurder wordt. KPN wilde dat Opta concurrenten die telefoonverkeer afleveren bij hun abonnees een tariefsverlaging zou opleggen, zoals dat eerder gebeurde voor de zogeheten interconnectietarieven die KPN zelf in rekening brengt. Opta heeft echter bepaald dat deze verplichting alleen geldt voor KPN als dominante marktpartij. KPN mag de hogere tarieven die het moet betalen wel doorberekenen aan de klant en zal dat waarschijnlijk doen. ,,Linksom of rechtsom moeten we dit terugverdienen'', aldus een woordvoerder.