Zalm: begrotingstekort kan omslaan in overschot

Het begrotingstekort van de overheid kan volgens minister Zalm (Financiën) volgend jaar omslaan in een overschot. Hij sluit niet uit dat het misschien zelfs dit jaar al gebeurt. Premier Kok ziet een eventueel begrotingsevenwicht niet voor het jaar 2002 ontstaan.

Kok en Zalm zeggen dit in vraaggesprekken met deze krant over de begroting voor 2000. Het begrotingsoverschot of -evenwicht staat in het middelpunt van de politieke discussie door toedoen van de regeringpartijen PvdA en D66. Beide partijen zien nu ruimte ontstaan voor extra uitgaven voor onderwijs, zorg en milieu en hebben al gepleit voor aanvulling van het regeerakkoord.

Zalm voelt niets voor aanpassing van zijn wijze van begroten, waarbij uitgaven en inkomsten strikt worden gescheiden. Deze zogeheten `Zalm-norm' bestempelt de minister als een ,,arbeidsvoorwaarde''.

Zalm: ,,Het regeerakkoord wordt niet opengebroken tenzij de drie partijen het eens zijn, tenzij de ministers die hun handtekening onder deze arbeidsvoorwaarden hebben gezet daarmee kunnen leven. Ik heb geen behoefte het regeerakkoord aan te passen.''

Het kabinet-Kok gaat in de Miljoenennota 2000 uit van een begrotingstekort van 0,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Zalm houdt er echter rekening mee dat er toch een evenwicht of een overschot optreedt. ,,Het kan zijn dat je daar op uitkomt'', bevestigt de minister. Zelfs dit jaar, waarin het Centraal Planbureau en het kabinet beide het begrotingstekort nog ramen op 0,6 procent, kan het al: ,,Het is niet onmogelijk, maar ik verwacht het niet.''

Minister-president Kok is aanzienlijk terughoudender dan Zalm over een eventueel begrotingsevenwicht. Kok: ,,Als de economie het [na 2000] goed blijft doen, dan komt – ondanks een eenmalige verhoging van het tekort door de 5 miljard lastenverlichting in 2001 – een begrotingsevenwicht eerder in zicht dan we in 1998 nog dachten. Ik zal de eerste zijn om de champagnefles te ontkurken als we dat moment bereiken. (..) Maar zover zijn we nog niet'', aldus premier Kok.