www.nrc.nl/DenHaag

NRC Handelsblad opent vandaag een website over de binnenlandse politiek, als onderdeel van de algemene site van de krant. Het adres is www.nrc.nl/DenHaag.

De site bevat de volgende onderdelen:

Een korte samenvatting van het dagelijkse politieke nieuws, inclusief een `nieuwsarchief'.

Dossiers over actuele thema's. Met als eerste een uitgebreid dossier over de Begroting 2000. Dit dossier bevat een `interactief' programma, Miljoenen op Maat, waarin burgers kunnen nagaan in hoeverre zij voor- of nadeel ondervinden van de kabinetsplannen voor volgend jaar. In dit dossier ook een uitvoerig overzicht van de hoofdpunten uit de rijksbegroting. En ook: uitgebreide reacties op de Miljoenennota van Tweede-Kamerfracties, maatschappelijke organisaties, de Raad van State, etc.

Hyperlinks naar originele documenten: toespraken, brieven, essays, nota's, wetsvoorstellen, etc.

Een opinierubriek, De Stemming, waarin bezoekers wekelijks een met ja of nee te beantwoorden vraag krijgen voorgelegd, waarbij zij hun mening kort kunnen motiveren. Het verloop van de discussie is op Internet te volgen, inclusief de `stemverhouding'.

Een `webwijzer' met ruim honderd sites over politiek en bestuur, inclusief korte recensies.

Lijsten met afkortingen, politieke begrippen en jargon in de rubriek Haagse Taal.

Een overzicht van boeken over politiek en bestuur, zoals besproken in NRC Handelsblad, inclusief recensies. In deze Boeken-rubriek ook: lijsten met aanbevolen literatuur over parlementaire geschiedenis en politicologie.

Een Personen-archief, met personalia over Haagse hoofdrolspelers.

Een overzicht van organisaties en instanties in en rondom Den Haag: politieke partijen, organisaties van werkgevers en werknemers, adviesorganen, planbureaus, etc.

Verkiezingsuitslagen en een kroniek van kabinetten sinds het kabinet-Den Uyl (1973-1977) in de rubriek Geschiedenis.

Een beknopte inleiding op de Nederlandse staatsinrichting.

De kaart van het centrum van Den Haag, met daarop het Binnenhof, ministeries, adviesorganen, paleizen, etc.

Met de vandaag te openen site legt NRC Handelsblad de basis voor een politieke `databank' die in de komende jaren stap voor stap wordt uitgebouwd. Reacties op de site kunnen worden gestuurd naar denhaag@nrc.nl.