`Van der Ploeg kauwt keuzes te veel voor'

De Federatie van Kunstenaarsverenigingen en FNV KIEM vinden dat staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) keuzes in het kunst- en cultuurbeleid te nadrukkelijk aan de sector `voorkauwt'. Zij willen juist meer eigen verantwoordelijkheid voor de sector. De organisaties hopen dat de Tweede Kamer de Uitgangspuntennotitie `Cultuur als confrontatie' van Van der Ploeg (Cultuur) `stevig' zal bijsturen zodat cultuurfondsen en andere instellingen meer vrijheid krijgen. De Federatie en FNV KIEM waarderen het feit dat de staatssecretaris van plan is de reserves van de cultuurfondsen vanaf 2002 met 10 miljoen gulden aan te vullen. ,,Helaas heeft de regering deze extra ruimte in feite alweer gehalveerd, door de kunst- en cultuursector met 5 miljoen gulden structureel te korten'', stellen de organisaties. Ze geven aan dat kunst- en cultuurvoorzieningen ondanks het extra geld nog voor `tientallen miljoenen guldens' moeten bezuinigen. In de hele sector ontbreekt het volgens hen aan geld voor goede arbeidsvoorwaarden.(ANP)