THE AMERICAN ECONOMIC REVIEW

Economische sectoren die afhankelijk zijn van vrachtwagens profiteren het meest van wegenbouw. Dat blijkt uit een onderzoek van John Fernald van de Federal Reserve Board naar de correlatie tussen publieke bestedingen en productiviteit. Hij doet er verslag van in de The American Economic Review. Het onderzoek is gebaseerd op gegevens uit de periode van 1953 tot 1989 over negenentwintig sectoren.

Uit het onderzoek blijkt dat de productiviteit tussen 1953 en 1989 groeide met gemiddeld 1,6 procent per jaar. De grootste groei vond plaats voor 1973. Daarna daalde de groeide tot 0,3 procent per jaar. Het wegennet groeide voor 1973 vier procent per jaar, nadien zakte het tempo tot één procent. De gegevens laten echter geen ruimte voor de conclusie dat het opvoeren van de wegenbouw tot het niveau van voor 1973 leidt tot nieuwe groei van productitiviteit. Veeleer lijkt het er op dat de groei als gevolg van de grootscheepse wegenbouw tussen 1950 en 1970 eenmalig is gweest.

The American Economic Review verschijnt vijf keer per jaar en is een uitgave van de American Economic Association, 2014 Broadway, Suite 305, Nashville, TN 37203.