`Systeem visquota ook na 2002'

Het systeem van quota voor de visserij blijft waarschijnlijk ook na 2002 gehandhaafd. Dat is althans de wens en verwachting van de Nederlandse regering. Staatssecretaris Faber (Visserij) schrijft dit aan de Tweede Kamer. De Europese Commissie voor 2002 beslist over herziening van het systeem van visquota. Het systeem staat ter discussie, omdat het niet geheel succesvol is gebleken. Sommige vissoorten zijn op een historisch laag niveau gekomen en vissers verkeren steeds in onzekerheid hoeveel ze het volgende jaar mogen vangen. (ANP)