Selectie Radio

De Weekstaat. Wat is de best renderende maand voor beleggers? Hoe reëel is de oktoberangst? Wanneer kan een belegger het best stukken kopen en verkopen? Vragen die analisten van de Nationale Investeringsbank bezighielden. In hun rapport April Fool geven zij een overzicht van 25 jaar risico en redenment van dag tot dag. Een gesprek hierover met analist Gert Jochems. Verder aandacht voor de vandaag gepresenteerde Miljoenennota. Radio 5, 21.30-22.00u.

De Avonden. Met verhalen van Thomas Verbogt en Adriaan Bontebal; gedichten van Hagar Peters; een hommage aan de Hot Club de France met muziek van gitarist Jan de Jong; na elven een radio voorpublicatie van Thomas Rosenbooms nieuwe boek Publieke Werken dat in november verschijnt; en rond half twaalf De Pen, een Sigaar uit eigen Doos, de voor de radio geschreven memoires van Heere Heeresma. Radio 5, 22.02-24.00u.