SDAP

In de krant van 7 september zegt mevrouw H. Verwey-Jonker over het ontslag, dat tot ver in de vijftiger jaren vrouwelijke ambtenaren na hun huwelijk trof, dat het haar zeer verbaasd heeft, dat niet één vrouw toen zei: ,,weet je wat, als we na ons huwelijk niet meer mogen werken, dan trouwen we toch niet? Niemand was daar bang voor. We waren zo fatsoenlijk, ook bij de SDAP`'.

Mevrouw Verwey gaat er aan voorbij, dat mensen, die ongehuwd gingen samenwonen om dat ontslag te ontgaan, dat zeker niet aan de grote klok zullen hebben gehangen. In de twintiger jaren hebben mevrouw D. Heroma-Meilink en haar man, Jan F. Heroma (mijn oom) samengewoond om een dergelijk ontslag te ontgaan. Zij woonden samen bij Irene Vorrink (de latere minister) en beiden waren lid van de SDAP. Mevrouw Heroma (Took voor vrienden), op 11 maart 1998 overleden, was iemand die zich met andere vrouwen, vaak uit het verzet afkomstig, na 1945 inzette voor de sociale wederopbouw van Nederland. Maatschappelijk werkster was zij en met haar man werkzaam in een Rode Kruis-team in Indonesië, actief in verschillende geledingen in de SDAP en de PvdA en vanaf 1953 gedurende achttien jaar lid van de Tweede Kamer. Zij is jarenlang voorzitter van de Kamercommissie voor Maatschappelijk werk geweest. Van 1966 tot 1971 was zij lid van de Nederlandse Delegatie naar de Commissie voor Sociale Ontwikkeling van de VN. Voor haar zeventigste was zij drie jaar Staatsraad in bijzondere Dienst bij de Raad van State en lid van de Uitkeringsraad. Kortom, zij was niet de eerste de beste en het zal mevrouw Verwey genoegen doen nu tenminste van één vrouw uit de SDAP te weten dat zij haar huwelijk uitstelde om haar baan te behouden. En, zij zal werkelijk niet de enige vrouw zijn geweest!

    • Dr. Wim Bongers