Rotterdam werkt aan miljardenplan

De gemeente Rotterdam wil de komende vijf jaar 14 miljard gulden gulden uittrekken om de hoge werkloosheid, het lage opleidingsniveau en de achterstandsbuurten in de stad aan te pakken.

,,Rotterdam voert de verkeerde lijsten aan'', aldus burgemeester Opstelten gisteren bij de presentatie van de plannen Visie 2010 Rotterdam op Koers. ,,We zijn de stad met de laagste inkomens en de hoogste werkloosheid, ruim het dubbele van het gemiddelde in Nederland. Een op de zes Rotterdammers inclusief gezinsleden is afhankelijk van een bijstandsuitkering. Dat tij moet snel gekeerd.''

De gemeente heeft voor de Visie 2010 ,,alle bestaande plannen bij elkaar geveegd'', aldus een woordvoerder. De ideeën moeten nog worden besproken in de gemeenteraad en met `het maatschappelijk middenveld'.

Rotterdam wil investeren in onderwijs, werkgelegenheid, zorg voor verslaafden en probleemjongeren, en in stadsvernieuwing.

Vooral de oude stadswijken moeten worden aangepakt. Hiervoor wordt twee miljard gulden uitgetrokken. Rotterdam heeft ongeveer tachtig procent huurwoningen en is van plan vooral veel duurdere koopwoningen te bouwen om te voorkomen dat kapitaalkrachtige inwoners vertrekken naar buurgemeenten. In Hoogvliet zullen 4.800 woningen worden gesloopt en worden vervangen door nieuwbouw. Ook in de wijk Feyenoord moeten duurdere koopwoningen komen. Rotterdam wil ook de singels in de binnenstad opknappen en de locatie rond het Centraal Station aantrekkelijker maken voor bedrijven.

Op dit moment komt Rotterdam nog 4,5 miljard gulden te kort voor alle plannen. De eerste 9,5 miljard komen van de gemeente zelf, verschillende overheidssubsidies (waaronder bijdragen uit het grote-stedenbeleid) en bijdragen van de Europese Unie (EU). Aan het resterende bedrag wil Rotterdam zelf 800 miljoen gulden bijdragen. Voor de overige 3,7 miljard wordt gehoopt op geld van private partners, het rijk en de EU.

De 25 grootste gemeenten maken op verzoek van minister Van Boxtel (Grote-stedenbeleid) plannen voor de komende jaren. Van Boxtel zal dan de subsidies in het kader van het grote-stedenbeleid verdelen onder de gemeenten.