Rijksuitgaven

De totale rijksuitgaven bedragen dit jaar 239,3 miljard gulden. Net als voorgaande jaren blijft het ministerie van Onderwijs de grootste verbruiker met 43,1 miljard gulden, goed voor 18 procent van de rijksbegroting. Sociale Zaken heeft stuivertje gewisseld met de rente op de staatsschuld. Minister De Vries geeft namens zijn departement 33,3 miljard uit, de rente op de staatsschuld bedraagt 29,1 miljard. Dat de rentepost op de ranglijst is gedaald, is te danken aan de lage rente en aan de daling van het begrotingstekort, waardoor de staatsschuld minder hard groeit dan voorheen.

Het grootste deel van de inkomsten is traditiegetrouw te vinden in de post omzetbelasting. Ruim 27 procent (60,8 miljard gulden) van de inkomsten is afkomstig van de btw. Tweede belangrijke inkomensbron is de loon- en inkomstenbelasting, goed voor 47,1 miljard gulden (21 procent). De vennootschapsbelasting (vpb) neemt zowel in omvang als in aandeel van de ontvangsten af van 34,2 miljard in 1999 naar 33,2 miljard in 2000. Dit is te wijten aan de geplande verlaging van de vpb over de eerste 50.000 gulden van 35 naar 30 procent.

De staatsschuld, begroot op 529.104.300.000 gulden, zal in absolute zin toenemen. Als percentage van het bruto binnenlands product neemt de schuld af, van 64,0 procent in 1999 naar 62,2 procent in 2000, doordat de economie sneller groeit dan de schuld.