Privatisering 2

In het redactioneel commentaar `Water en Licht' (NRC Handelsblad, 11 september) wordt een lans gebroken voor de privatisering van de nutsbedrijven.

Als de markt werkt voor brood- en bankzaken – zo lijkt u te redeneren – waarom dan niet voor de distributie van water en energie?

Het is waar dat de privatisering van de PTT veel innovatie en lagere tarieven heeft opgeleverd. Maar dat is uitsluitend te danken aan de privatisering, of wellicht ook aan een gevolg van die privatisering: de opdringende concurrentie?

De NS heeft als verzelfstandigde monopolist zijn klanten verrast met minder service en hogere tarieven.

Lokale overheden zouden volgens uw commentaar niet graag geld beschikbaar stellen voor investeringen in milieutechnologie en onderhoud, maar wat geeft u de zekerheid dat een naar winstmaximalisatie strevende commerciële onderneming daartoe wel genegen is?

Ervaringen met privatiseringen van nutsbedrijven in o.a. het Verenigd Koninkrijk lijken erop te duiden dat enige voorzichtigheid geboden is.

De in het commentaar gesignaleerde politieke koudwatervrees lijkt mij verstandiger dan het blind vertrouwen in de markt van brood en bankzaken.

    • L.J. van de Langkruis