`Nederlander voelt zich meer Europeaan'

Michiel van Hulten (1969), Europarlementariër voor de PvdA: ,,Het Europa van 2030 zal de economische en politieke wereldmacht van de VS evenaren. De grote mogendheden in de wereld zullen dan in balans zijn. Dat betekent één buitenlands beleid en één Europees leger, dat zonodig zonder hulp van de VS zelfstandig kan ingrijpen in brandhaarden.

Naast de huidige lidstaten bestaat de Europese Unie dan uit de landen van Midden- en Oost-Europa en een democratisch Turkije. Die uitbreiding kan alleen plaatsvinden als Europa een echte democratie is. De Europese verkiezingen spelen dan een rol van betekenis. In plaats van de huidige samenraapsels van nationale verbanden zijn er echte Europese partijen. Burgers stemmen niet meer op de nationale vertegenwoordigers, maar kiezen de leden van het Europees Parlement. Die kiezen de Europese Commissie, die een volwaardige regering is.

Burgers voelen zich in 2030 Europeaan, meer dan Nederlander of Duitser. De nationale identiteit bestaat nog wel, met de culturele verschillen die daarbij horen, maar ze is minder sterk. Veel mensen hebben internationaal onderwijs gevolgd en werken in andere lidstaten dan hun geboorteland. Engels is de voertaal, maar het Nederlands blijft gewoon bestaan.

De EU heft rechtstreeks belastingen voor de taken die zij van de nationale staten heeft overgenomen en krijgt daardoor een hechtere band met de kiezer. Maar Europa is niet meer dan een federale staat die een aantal kerntaken vervult. Het is een liberaal Europa, zonder interne grenzen. Maar ook en vooral zonder handelsbarrières met de rest van de wereld. Alleen om sociale of milieu-redenen worden uitzonderingen gemaakt. Het landbouwbeleid, nu nog goed voor de helft van de begroting, is net als andere economische sectoren aan marktwerking onderworpen. Staatssteun komt niet meer voor. Een Europese mededingingsautoriteit zal voor eerlijke concurrentie zorgen.

Het aantal beleidsterreinen waar Europa zich mee bezighoudt is kleiner dan nu. Onderwijs, cultuur, toerisme: dat hoort allemaal niet thuis bij de EU, in een decentraal functionerend Europa. De taken van de EU liggen meer op zaken als veiligheid – intern en extern – en sociaal beleid. Het defensie-apparaat garandeert die veiligheid in een stabiel en oorlogsvrij Europa. Intern komt er een Europees openbaar ministerie en een Europese strafrechter, die grensoverschrijdende criminaliteit aanpakken.

Het sociale Europa staat garant voor een minimumloon. Voor een Europese basisvoorziening wat betreft werkloosheidsuitkeringen en pensioenen. Vakbonden maken op Europees niveau afspraken over CAO's, een soort minimum. Dat is de ondergrens.''

    • Egbert Kalse