Miljoenennota nu voor het eerst ook in euro's

De overheid trekt de komende jaren 587 miljoen gulden uit voor de invoering van de euro, ofwel 266 miljoen euro. Dat klinkt een stuk beter. De Miljoenennota, nu ook in euro's.

Na winkels en banken vermeldt ook de rijksoverheid dit jaar voor het eerst bedragen in euro's, naast de bedragen in guldens. De uitgaven van het rijk bedragen volgend jaar 239 miljard gulden, ofwel 108,45 miljard euro, staat in de Miljoennota.

Ook de departementale begrotingen laten naast de bedragen in guldens het bedrag in euro's zien, zij het nog tussen haakjes. Ter stimulering van de biologische landbouw is 4,5 miljoen euro gereserveerd. Voor de opvang van asielzoekers 917 miljoen euro. Dat klinkt anders dan bijna twee miljard gulden.

Het is allemaal optisch bedrog, maar op het eerste gezicht zal het aantal miljonairs in Nederland drastisch afnemen door de invoering van de euro. Ook kroonprins Willem-Alexander, die een uitkering van de staat krijgt, heeft ook geen miljoeneninkomen meer: hij krijgt `slechts' 770 duizend euro.

Intussen is de omslag van gulden naar euro verre van probleemloos. En al helemaal niet kostenloos. Want niet alleen de samenleving zal waarschijnlijk enkele miljarden kwijt zijn aan het omprijzen en de voorbereiding op de invoer van de euro, ook de rijksoverheid blijkt honderden miljoenen uit te trekken voor de invoering van het nieuwe betaalmiddel.

In totaal geven de departementen de komende drie jaar ruim 587,2 miljoen gulden uit aan de invoering van de euro. Financiën besteedt het meest. Alleen al voor volgend jaar is 175 miljoen gulden gereserveerd. Dat geld is onder meer bestemd voor de productie van euro-munten, voor voorlichting en distributie.

Verkeer en Waterstaat is een goede tweede, met een totaalbedrag van 125 miljoen gulden over drie jaar. Daarvan hebben de ambtenaren van minister Netelenbos een `facilitair centrum euro' opgericht, alsmede een `adviescentrum euro'. Voorts zijn er heuse `actie-scenario's' opgesteld om `derden' te helpen met de invoering van de euro. Voor ambtenaren is er een speciale euro-site op het interne computernetwerk van het departement.

Justitie heeft in totaal 58,1 miljoen gulden gereserveerd voor de invoering van de euro. Dat is vooral bedoeld om alle wetten aan te passen. Een boete voor te hard rijden staat nu nog in guldens in het wetboek. Om dat te veranderen in euro's is een officiële wetswijziging nodig.

Maar niet alle gemaakte kosten zijn bittere noodzaak. De medewerkers van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij hebben van hun meerderen een zandlopertje gekregen, om het bewustzijn voor de euro te vergroten. Het ministerie organiseerde in juni al een euro-dag, waar de euro-vlag werd gehesen en euro-spelletjes en quizzen werden gespeeld.

Als de kosten in guldens voor de invoering van de euro worden omgerekend in euro's resteert een bedrag van 266 miljoen. Dat klinkt in ieder geval een stuk beter.