Koopkracht

Een aangename verrassing, die nieuwe voorstellen van de regering. Een flinke stimulans voor de koopkracht van de burgers is een goede zaak; er werd de laatste jaren toch al te weinig geconsumeerd. Een verhoging van het arbeidskostenforfait voor de werknemers is ook een goed voornemen. Werknemers kunnen dan nog vaker met hun sleurhut naar het buitenland gaan om weer op adem te komen. Dit land is nog relatief dunbevolkt met een zee aan ruimte. Een prikkel voor wat extra nazaten is alleen maar toe te juichen en komt de leefbaarheid en de kracht van dit land ten goede. We mogen ons gelukkig prijzen met een regering die oog heeft voor de echte noden van het volk.

    • A. Doorlach