Kinderbijslag

Robin Linschoten wil de kinderbijslag afschaffen. Op zich is dit geen slechte gedachte. Maar het VVD-idee dat mensen met minimuminkomens de kinderbijslag niet nodig hebben raakt kant noch wal. Is het feit dat 233.000 huishoudens kampen met schulden nog niet bekend bij de VVD? Het aardige van de kinderbijslag is dat schuldeisers er geen beslag op kunnen leggen. Het geld komt echt ten goede aan de kinderen. Het is evenwel denkbaar om de kinderbijslag af te schaffen en het verlies aan inkomen bij armoedige huishoudens te compenseren via de huursubsidies. In de discussie over verhoging en afschaffing van de kinderbijslag, zoals deze nu gevoerd wordt omdat de overheid extra geld in kas heeft, is te weinig aandacht voor de mogelijkheden om met gerichte inkomensmaatregelen juist die mensen (kinderen) te steunen die het het hardst nodig hebben. Zulke inkomensmaatregelen zou de overheid juist via de huursubsidie moeten nemen. De huursubsidieregeling is immers niet fraudegevoelig en de uitvoeringskosten zijn laag. Via de huursubsidie krijgen gezinnen nu een toeslag van circa 50 gulden per maand op basis van het aantal (3) kinderen. Wanneer de overheid de kinderbijslag afschaft en het inkomensverlies compenseert via deze toeslag dan is het grote voordeel dat belastinggeld bij die kinderen terechtkomt die het het hardst nodig hebben: de kinderen in gezinnen met minimuminkomens. Mensen met hoge inkomens hebben helemaal geen kinderbijslag nodig. Zij besteden aan drie kinderen meer per maand dan de totale verdienste van iemand die een Melkertbaan heeft.

    • Kliëntenraad Sociale Werkgelegenheid
    • J.J. de Ram