Groei nationaal inkomen

De groei van het nationaal inkomen is voor 2000 wederom lager dan in 1999. Het CPB verwacht dat de groei van het bruto binnenlands product dat jaar 2,25 procent zal bedragen, tegen 2,75 in 1999 en 3,7 in 1998. De particuliere consumptie zal ook verder afnemen, van 4,25 in 1999 naar 3,25 volgend jaar, maar blijft wel hoger dan het CPB aanvankelijk verwachtte.

De export trekt na wat sombere verwachtingen voor 1999 weer aan, en groeit met 5,75 procent (4,0 procent in 1999) door het snelle herstel van de economie in de industrielanden en het aantrekken van de wereldhandel. Ook de import trekt aan, van 4,75 procent in 1999 naar 5,5 procent in 2000, vooral door de aanhoudende aanschaf van duurzame consumptiegoederen.

De inflatie blijft naar Europese maatstaven aan de hoge kant, ook al zal die in 2000 minder dan 2 procent bedragen (1,75). De inflatiecijfers liggen in elk geval ver boven de CPB-raming van dit voorjaar (1 procent). De investeringen van de bedrijven zullen slechts met één procent toenemen. Dat is – net als hoge inflatie – doorgaans een teken dat het einde nadert van de hoogconjunctuur. De verhouding tussen werkenden en niet-werkenden verbetert zich verder ten gunste van de werkenden. Waar die verhouding in 1996 nog 75,5 procent bedroeg, wordt voor 2000 een verhouding van 68,25 verwacht.