Fries maandblad leert Friezen Fries

Bijna elke inwoner van Friesland kan Fries verstaan, een Friese tekst lezen kan maar zestig procent. Te weinig, vindt het Friese provinciebestuur, dat een half miljoen gulden stak in het gisteren gepresenteerde blad FRSK. Het blad zal in een oplage van 240.000 vanaf vrijdag elke maand gratis worden verspreid.

Vorige initiatieven om Friezen Fries te laten lezen sloegen te weinig aan: het maandblad Frysk en Frij ging vorig jaar ter ziele en de Fryske side (Friese pagina) in de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad, was geen echt succes.

Opvallend genoeg is veertig procent van de artikelen in FRSK Nederlandstalig. Met deze 'sandwichformule' worden niet-Friezen ,,verleid'' om ook eens Fries te lezen, zegt directeur K. Eekma van de Fryske Akademy, die de redactie voert. Bedrijven die in het Fries adverteren krijgen een korting van drie procent.

Gedeputeerde B. Mulder (Cultuur) vindt het een prima instrument om de Friese taal te bevorderen. Statenlid H. Ludwig (PvdA) vindt dat het Nederlands niet thuishoort in een Fries maandblad. In het eerste nummer staan onder meer een gesprek met een Friese uroloog over de `sukselfolle proef mei Viagra-pillen yn Snits' en vertelt commissaris der koningin Nijpels dat zijn zonen Friesland een ,,droomparadijs'' vinden.