FNV mort over eigen looneis

FNV en CNV eisen drie procent meer loon, maar houden wel nog wat slagen om de arm. De aangesloten bonden zouden nog wel eens roet in het eten kunnen gooien door met een eigen looneis te komen.

CAO-coördinator Henk van der Kolk van de vakcentrale FNV was het bijna vergeten te zeggen. ,,O ja'', zei hij gisteren, vlak voordat hij zijn presentatie over de FNV-inzet voor het nieuwe CAO-seizoen afsloot, ,,onze arbeidsvoorwaardennota is natuurlijk nog maar een discussienota. De leden moeten er nog over beslissen.''

Gewoonlijk is dat een nietszeggend standaardzinnetje, de leden – in het geval van de FNV zijn dat de bij de vakcentrale aangesloten bonden – hebben formeel altijd het laatste woord over voorstellen van het hoofdbestuur. Deze keer wil Van der Kolk het echter uitdrukkelijk vermeld hebben. ,,Onze inzet van drie procent is nog een fors discussiepunt, die nog wel eens anders uit zou kunnen pakken.''

Van der Kolk voelt de bui hangen. Hij kan niet thuiskomen bij zijn achterban met een schamele looneis van drie procent. De twee grootste FNV-bonden, AbvaKabo FNV (ambtenaren) en FNV Bondgenoten (industrie, diensten) steunen de vakcentrale nog wel – al heeft AbvaKabo aangekondigd een extra looneis in `centen' te willen stellen, bovenop de gebruikelijke `procenten' – maar de kleine bondjes binnen de FNV beginnen te morren.

Het gaat toch goed met de economie? Waarom mogen werknemers daar niet van profiteren? ,,De economie gaat inderdaad beter dan we hadden voorzien'', nuanceert Van der Kolk, ,,maar we zien toch een lichte teruggang''. Een looneis van meer dan drie procent vindt Van der Kolk niet passen bij de `verantwoorde loonontwikkeling' die de sociale partners in de Stichting van de Arbeid hebben afgesproken. ,,Wij zijn helemaal niet zo bescheiden, wij vragen het komende CAO-seizoen zelfs meer koopkrachtverbetering dan dit jaar.''

De journalistenvakbond NVJ en de Horecabond FNV nemen echter geen genoegen met drie procent meer loon. ,,Dat is veel te laag en voor ons onbespreekbaar'', zegt NVJ-voorzitter Ron Abram, die verwacht dat zijn bond ,,een stukje boven de vier procent'' zal eisen. De Horecabond FNV vindt drie procent eveneens te weinig. ,,Wij hebben in het verleden een lagere looneis gesteld dan de vakcentrale, omdat het in de horeca wat minder ging. Nu gaat het beter en vragen we een hogere loonstijging.''

Van der Kolk benadrukt dat bonden grote vrijheid hebben om in hun eigen sector CAO's te sluiten met aanvullende afspraken, zoals eenmalige uitkeringen of een loonsverhoging in `centen in plaats van procenten', zoals AbvaKabo wil. De vrijheid voor de bonden om hun eigen looninzet te bepalen gaat Van der Kolk echter één brug te ver. Dat is niet goed voor het poldermodel.

De vakcentrale CNV is wel al van de centrale looneis afgestapt en geeft de CNV-bonden alleen nog een `advies' mee. ,,Het CAO-overleg wordt steeds decentraler, de vakcentrale schrijft niet meer voor hoe het moet'', stelt CAO-coördinator Rienk van Splunder. ,,Binnen CAO's is ruimte voor maatwerk.'' De CNV onderschrijft het belang van een verantwoorde loonontwikkeling, ,,maar die moet wel recht doen aan de economische ontwikkeling in de sectoren waar het op dat moment over gaat.'' Het CNV-advies, dat net als de FNV-eis op drie procent ligt, is niet meer dan een richtlijn, aldus Van Splunder. ,,De CNV-bonden kunnen daar van afwijken.''

    • Jochen van Barschot