FNV en CNV eisen 3 procent meer loon

De vakcentrales FNV en CNV zetten het komende CAO-seizoen in op drie procent meer loon. De FNV wil daarnaast ten minste een half procent besteden aan `extraatjes', zoals eenmalige uitkeringen of betere arbeidsvoorwaarden. Beide vakcentrales presenteerden gisteren hun arbeidsvoorwaardennota voor 2000. In dat jaar moeten onder meer het onderwijs, de horeca, de metaal en de supermarkten een nieuwe CAO krijgen. De inzet van de FNV ligt fors lager dan in het afgelopen CAO-seizoen, toen de eis lag op 3,5 procent meer loon en 1 procent voor aanvullende afspraken.

Dit jaar moeten de extraatjes vooral ten goede komen aan de lagere inkomensgroepen. Dat kan door de laagste loonschalen naar verhouding het meeste te verhogen, maar ook door `centen' in plaats van `procenten' te eisen. De FNV wil verder de vierdaagse werkweek op meer plaatsen invoeren en in de CAO's waarin nog niets geregeld is over kinderopvang hierover afspraken maken. De CNV onderschrijft dat streven.

Werkgeverscentrale VNO-NCW noemt de looneis van drie procent `onverantwoord'. Van de afspraak tussen de sociale partners om de arbeidsinkomensquote (loonkosten als percentage van de totale kosten) onder de 80 procent te krijgen komt zo niets terecht, vrezen de werkgevers.

MKB-Nederland vindt drie procent aan de hoge kant, maar kan zich voorstellen dat in sommige, goeddraaiende sectoren een loonstijging van drie procent of meer acceptabel is. De vakbeweging zou de looneis moet laten variëren per sector, stelt een woordvoerder. De CNV doet dit al: drie procent is een `richtlijn' waar de aangesloten bonden van mogen afwijken.

LOONEIS: pagina 21