De Schakel stopt met opvang verslaafden

Het bestuur van de stichting De Schakel in Beekbergen heeft het voornemen de opvang van verslaafden stop te zetten. Het bestuur van het niet-erkende opvangcentrum acht zich door ,,financiële en inhoudelijke problemen'' niet langer in staat de leefgemeenschap voor verslaafden te exploiteren.

Op verzoek van het stichtingsbestuur onderzoekt de erkende Dordrechtse instelling voor verslaafdenopvang De Hoop of zij het beheer en de exploitatie van de woongemeenschap op zich wil nemen. In dat geval zal een nieuwe stichting in het leven worden geroepen onder voorzitterschap van T. Stortenbeker, directeur van De Hoop.

De Schakel is in opspraak sinds de directeur eind mei werd gearresteerd op verdenking van ontucht. Een maand later werd bekend dat Antilliaanse zakenlieden een enkele reis naar de Schakel financierden voor tientallen verslaafden op Curaçao. Eenmaal in Nederland bleken zij voortijdig met onbekende bestemming uit de woongemeenschap te vertrekken.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft De Schakel inmiddels enige malen bezocht, maar is nog niet tot een eindoordeel gekomen over het functioneren van de verslaafdenopvang.

Gisteren maakte De Hoop bekend dat het de opvang van verslaafden op Bonaire gaat steunen.