Cook wil Britse politiemensen voor VN-acties

Groot-Brittannië zal politiemensen beschikbaar stellen om in crises snel te kunnen optreden onder de vlag van de Verenigde Naties.

Dit initiatief kondigde de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Robin Cook, gisteren aan in zijn toespraak tot de Algemene Vergadering van de VN in New York. Volgens Cook heeft de crisis in Kosovo geleerd dat het gemakkelijker is om een militaire macht van de NAVO te vormen dan een politiemacht van de VN om de openbare orde te handhaven.

In navolging van een eerdere zogeheten `Standby-overeenkomst' voor troepen, kondigde hij een soortgelijke overeenkomst voor politiemensen aan. Om hoeveel politiemensen het gaat, gaf hij niet aan. De zogeheten `snelle-reactiebrigade' moet op afroep beschikbaar zijn ,,als het dringend nodig is''.

Groot-Brittannië zal tevens een training verzorgen om politiepersoneel uit de hele wereld op te leiden voor VN-missies. Groot-Brittannië besloot in juni van dit jaar al, als één van de eerste permanente leden van de VN-Veiligheidsraad, 8.000 militairen te reserveren voor snelle vredesoperaties in VN-verband.

Cook zei dat de VN interventie moeten blijven zien als een laatste mogelijkheid in crisissituaties, maar tegelijkertijd niet bang moeten zijn op te treden als er genocide of andere schendingen van de mensenrechten worden gepleegd. ,,Weten dat zulke gruwelijkheden worden gepleegd en er niet tegen optreden, is ons er medeplichtig aan maken'', zei Cook. ,,En passief blijven tegenover zulke gebeurtenissen, is waarschijnlijker maken dat ze herhaald zullen worden.''

De reactie van de VN op humanitaire crises domineerde gisteren ook de toespraken van VN-chef Kofi Annan en de Franse premier Jospin tot de Algemene Vergadering. De komende twee weken zijn alle leiders of ministers van de VN-lidstaten in New York voor hun toespraak bij de opening van het nieuwe zittingsjaar.

Annan zei dat de VN niet passief kunnen blijven als er grootschalige schendingen van de mensenrechten worden gepleegd, ook niet als dit militaire interventie betekent. Het gevaar is dat anderen, zoals de NAVO deed met haar bombardementen in de Kosovo-crisis eerder dit jaar, zelf het heft in handen nemen als de V-raad zijn besluiten niet krachtig uitvoert, zei Annan. Soevereiniteit van landen mag geen obstakel zijn om in humanitaire crises effectief op te treden, aldus Annan.

,,Als staten die overgaan tot crimineel geweld weten dat grenzen geen absolute beschutting zijn, als ze weten dat de Veiligheidsraad actie zal ondernemen om misdaden tegen de menselijkheid te stoppen, zullen zij niet zo'n koers in verwachting van soevereine straffeloosheid volgen'', zei Annan.

De Franse premier Jospin liet zich in soortgelijke bewoordingen uit. Hij zei dat de taak van de VN zich ,,uitstrekt tot de verdediging van de menselijke waardigheid binnen elke staat en waar nodig – zoals het Handvest toestaat – tegen staten.''

    • Robert van de Roer