Commissie voor advies zorg-CAO

De werkgevers in de zorgsector onderhandelen in de toekomst niet meer met het ministerie van Volksgezondheid over het geld dat ze nodig hebben voor het sluiten van een nieuwe CAO. Voortaan adviseert een onafhankelijke `rekencommissie' over het bedrag dat nodig is om een `marktconforme' CAO af te sluiten. Bij de berekeningen baseert de commissie zich onder meer op het Centraal Planbureau.

Minister Borst (Volksgezondheid) en staatssecretaris Vliegenthart (Welzijn) hebben daar gisteren overeenstemming over bereikt met vrijwel alle `koepels' in de gezondheidszorg. Alleen de ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg tekenden het convenant niet. Ze zijn bang dat ze niet voldoende geld krijgen. De ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg zijn wel gebonden aan de afspraken. De ziekenhuizen zijn het ook niet eens met de afgesproken manier waarop in de toekomst de loonruimte wordt berekend.

De afgelopen jaren onderhandelden de werkgevers vaak langdurig met het ministerie over het bedrag waarover ze konden beschikken in de onderhandelingen met de vakbonden. Volgens Borst was het een `uit de hand gelopen overlegstructuur' die vrijwel niets opleverde en waarbij de sfeer vaak `ver onder het vriespunt' was. Het beeld dat daaruit over de sector oprees maakte deze weinig aantrekkelijk als werkgever. En dat is iets wat de sector met het dreigende forse personeelstekort niet kan hebben, aldus Borst.

Door het convenant is ook de arbitragecommissie onder leiding van prof.dr. W. van Voorden, die afgelopen jaren herhaaldelijk tussenbeide moest komen, overbodig geworden.