Boeien van Cohen leidt tot aangifte

Voorzitter Van Nieuwenhoven van de Tweede Kamer tilt zo zwaar aan het `boeien-incident' tijdens het debat over het terugkeerbeleid voor asielzoekers gisterochtend, dat zij daarvan aangifte heeft laten doen bij de politie. Grond voor de aangifte is artikel 121 van het Wetboek van Strafrecht.

Dat artikel stelt dat ,,hij die door geweld of bedreiging met geweld een vergadering van de beide kamers der Staten-Generaal of van een van deze uiteenjaagt, tot het nemen of niet nemen van enig besluit dwingt, een lid uit die vergadering verwijdert of opzettelijk een lid verhindert die vergadering bij te wonen of daarin vrij en onbelemmerd zijn plicht te vervullen, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren of een geldboete van de vijfde categorie.''(100.000 gulden, red.). Het is voor zover bekend de eerste keer dat de Kamervoorzitter dit artikel aangrijpt om aangifte te doen.

Drie actievoersters verstoorden het Kamerdebat met leuzen als `illegalen zijn geen criminelen'. Eén van hen sloop achter staatssecretaris Cohen (Justitie) om, klikte zich met handboeien aan hem vast en gooide het sleuteltje weg. Na enige tijd schorste voorzitter Van Heemst de vergadering en later verwijderde een agent de vrouwen.

Gevallen van aanslagen met taarten, eieren en tomaten op bewindslieden zijn legio. In 1991 was er een bomaanslag op de woning van staatssecrataris Kosto. Maar volgens een Kamerwoordvoerder is het nooit voorgekomen ,,dat in de Kamer geweld is gepleegd tegen een lid van de regering''.

Bij eerdere ordeverstoringen deed het presidium wel aangifte, maar dan wegens ordeverstoring of huisvredebreuk. Ook in het geval van pacifist Bingel, die in 1984 bij het kruisrakettendebat op de regeringstafel sprong en de zaal toesprak is geen aangifte gedaan. ,,Die is met een broodje kaas en 'n glas melk heengezonden'', aldus de woordvoerder. Volgens de Haagse officier van justitie mr. S. Horstink zitten de actievoersters nog vast, lopende het onderzoek.