Actie voor Baarspul

Ruim 250 ambtenaren van Zuid-Holland hebben vanmorgen op het binnenplein van het provinciehuis in Den Haag een protesttocht gehouden tegen de schorsing van kasgeldbeheerder K. Baarspul door Gedeputeerde Staten.

De protesterende ambtenaren droegen tijdens hun actie stencils mee met de tekst `Wij zijn verontrust'. De actie was geen intiatief van de ondernemingsraad en de vakbonden, maar werd georganiseerd door een groepje medewerkers van de provincie.

Zij riepen de provincieambtenaren op dinsdagochtend een stille tocht te houden uit protest tegen de schorsing van Baarspul. De topambtenaar speelt een belangrijke rol in de Ceteco-affaire, waarbij de provincie vele miljoenen leende aan bedrijven.

In de oproep stellen de initiatiefnemers dat het protest is bedoeld om de verontrusting over de schorsing van Baarspul duidelijk te maken. ,,Wij zijn verontrust dat thans een ambtelijk medewerker het veld moet ruimen en politiek betrokkenen blijven zitten.'' (ANP)