Volendam wacht op rechter

De hevige strijd tussen de Raad van Toezicht en het bestuur van profclub FC Volendam laat zijn sporen na op het voetbalveld. Zaterdagavond leed het elftal van coach Andries Jonker een 6-1 nederlaag tegen FC Zwolle, waardoor de Volendammers op de laatste plaats in de eerste divisie belandden. Jonker dreigde zelfs met zijn spelers in staking te gaan, omdat Volendam door de machtsstrijd is verlamd. De rechter doet deze week uitspraak in het kort geding, dat is aangespannen door de Raad van Toezicht.

De raad werd deze zomer op last van de gemeente Volendam ingesteld om het financiële beleid van het bestuur te controleren. Nadat de raad wederom een gat in de begroting ontdekte van 1,4 miljoen gulden eiste ze het vertrek van het huidige bestuur, dat echter weigerde op te stappen. ,,Als het bestuur nu door de rechter wordt gedwongen te vertrekken, kan dat het einde betekenen van Volendam, omdat de sponsors zich solidair hebben verklaard met het huidige college'', verklaart perschef Cor Tol.

Volendam leeft momenteel tussen hoop en vrees?

Tol: ,,Het is duidelijk dat de spelers onder deze druk niet normaal kunnen functioneren. Wij hebben gelukkig de indruk dat de rechter goed heeft geluisterd naar onze argumenten. Het voornaamste probleem is dat de sponsors hun betalingen aan de club hebben bevroren zolang niet duidelijk is of het huidige bestuur kan aanblijven.''

Is Volendam het slachtoffer van een strijd tussen diverse ego's?

,,Zo kun je dat wel stellen. De kwade genius achter dit conflict is Joop Tol. Hij kan het nog steeds niet verkroppen dat hij in 1983 moest opstappen als voorzitter van Volendam. Tol doet er alles aan om hoofdsponsor Kwakman in de wielen te rijden. Eerst heeft Tol de supportersvereniging naar zijn hand gezet en nu de Raad van Toezicht. Eerst ging de raad namelijk akkoord met een verregaand compromis, nadat de rechter in een tussenvonnis had bepaald dat het bestuur niet kon worden ontslagen. Op last van Tol verwierp de raad dat compromis. Maar de rechter heeft het dossier van Tol, dat 112 pagina's beslaat, niet willen inzien. Een goed teken.''