Paus in Slovenië: tegen `extreem nationalisme'

Paus Johannes Paulus II heeft gisteren tijdens een bliksembezoek aan Slovenië gepleit voor een Europa ,,zonder extreme nationalismen''.

De paus was tien uur in Maribor, om er de 19de eeuwse Sloveense bisschop en dichter Anton Martin Slomšek zalig te verklaren. Hij sprak een menigte van 170.000 tot 250.000 mensen toe en greep de gelegenheid aan om te pleiten tegen het ,,excessieve nationalisme'' dat op de Balkan tot vier oorlogen heeft geleid. ,,Het proces van de eenwording van Europa mag zich niet uitsluitend baseren op economische belangen'', aldus de paus. Hij laakte ,,kortzichtige en extreme nationalismen, woeste etnische zuiveringen, totalitarisme, massagraven en de oorlogen tegen de volken en culturen'' op de Balkan. Verwijzend naar bisschop Slomšek zei de paus: ,,Men kan patriot zijn en met gelijke eerlijkheid samenleven en samenwerken met mensen van andere nationaliteiten, andere culturen en andere godsdiensten.'' Het doel van de inspanningen voor de Europese eenheid, aldus de paus, moet ,,een Europa zijn dat er is voor de mens en voor de volledige respectering van zijn rechten''.

Anton Martin Slomšek (1800-1862), dichter en bisschop, is voor de Slovenen een `geestelijke vader des vaderlands' wegens zijn pogingen, in zijn land, dat deel uitmaakte van het Habsburgse Rijk, de eigen taal te ontwikkelen en de eigen cultuur en het onderwijs te bevorderen – zonder, aldus de paus, te vervallen in ,,kortzichtig nationalisme''. (Reuters, AFP)