Nuchtere beroepsmilitair

,,Dit is geen tijd voor loze dreigementen of holle retoriek'', zei gisteren in Dili de Australische generaal-majoor Peter Cosgrove, nadat hij overleg had gevoerd met de commandant van de Indonesische strijdkrachten in Oost-Timor, generaal Kiki Syahnakri, over de aanstaande komst van de multinationale vredesmacht naar de provincie. Eerder die dag had hij al gewaarschuwd: de soldaten van de vredesmacht zijn er op voorbereid om ,,daadkrachtig'' te reageren op eventueel geweld.

Geen grootspraak maar nuchtere soldatentaal – dat is de benadering die typerend is voor Cosgrove, de in 1947 in Sydney geboren beroepsmilitair aan wie vorige week door de Verenigde Naties de leiding werd toevertrouwd over INTERFET, de internationale vredesmacht voor Oost-Timor. Vandaag komen de eerste 2.200 militairen van de uiteindelijk ongeveer 8.000 man tellende vredesmacht in Dili aan. Tegen kerstmis moet hun klus – het veilig maken van Oost-Timor en de daarbij behorende ontwapening van nog resterende pro-Indonesische strijdgroepen – zijn geklaard, zo zei de Australische premier John Howard vanochtend. Tegen die tijd moet de onafhankelijkheid van Oost-Timor officieel zijn bekrachtigd door het Indonesische parlement en wordt INTERFET vervangen door een vredesmacht die formeel onder auspiciën van de VN zal staan. De verwachting is dat de VN-missie ter begeleiding van de opbouw van een onafhankelijk Oost-Timor nog verscheidene jaren zal duren.

Maar voordat het zo ver is, moet er in de vroegere Portugese kolonie nog een ,,gevaarlijke'' klus worden geklaard, zo laten de Australische en andere regeringen niet na om te beklemtonen. De 52-jarige Peter Cosgrove, commandant van de belangrijke 1ste Divisie van het Australische leger, geldt als een van de meest gerespecteerde militairen in Australië. Dat de keuze op hem is gevallen om, in de woorden van stafchef admiraal Christopher A. Barrie, ,,Australiës belangrijkste missie sinds de Tweede Wereldoorlog'' te leiden, heeft louter instemming gekregen.

Cosgrove, getrouwd en vader van drie zonen, heeft eerder buitenlandse ervaring opgedaan; hij diende als infanterist onder andere in Maleisië en leidde in later stadium van zijn loopbaan humanitaire operaties in Papoea Nieuw Guinea. Zijn echte vuurdoop onderging hij in 1969, toen hij ongeveer een jaar na zijn afstuderen aan het Royal Military College in Canberra vanuit Maleisië naar Zuid-Vietnam werd gestuurd. Als 22-jarige luitenant was hij daar pelotonscommandant. In die tijd vochten er ongeveer 8.000 Australiërs aan de zijde van de Amerikanen in Vietnam; het was ook de tijd dat de VS voorbereidingen troffen om hun grondtroepen uit Zuid-Vietnam terug te trekken teneinde de oorlog te `Vietnamiseren'. Zijn in de strijd tegen de Vietcong betoonde ,,doorzettingsvermogen, ondernemendheid, moed en inspirerend gedrag'' leverde Cosgrove het Militaire Kruis op, een van de hoogste militaire onderscheidingen in Australië.

,,Hij was duidelijk een goed commandant'', herinnerde zich vorige week een gepensioneerde generaal in een Australische krant. ,,Hij was bereid om te luisteren. Hij was niet impulsief en leerde snel.'' Zelf beperkt Cosgrove zich dezer dagen tot het allernoodzakelijkste wat over zijn nieuwe missie gezegd moet worden. ,,Ik zal er alles aan doen om het risico van ongelukken in te dammen'', zei hij vorige week al. ,,Mijn taak is om die mensen in Oost-Timor te beschermen, die niet in staat zijn om voor zich zelf te zorgen'', omschreef hij gisteren het doel van zijn vredesmissie.