Investeren in kunstproducties aanmoedigen

De overheid moet het fiscaal aantrekkelijk maken om te investeren in beeldende kunst, muziek- en theaterproducties. Dat schrijft de commissie cultuur en belastingen in een advies dat vanmiddag zou worden aangeboden aan de staatssecretarissen Vermeend (Financiën) en Van der Ploeg (Cultuur). De commissie, die is ingesteld door beide staatssecretarissen en wordt voorgezeten door Cox Habbema, wijst erop dat in theater, muziek en beeldende kunsten ook projecten voorkomen die een meer dan gemiddeld risico kennen, net als in de film. Vorig jaar maakte de overheid het voor particulieren aantrekkelijker om te investeren in films, met het doel de Nederlandse film te stimuleren.

Verder wil de commissie-Habbema het ondernemerschap bij kunstenaars bevorderen. Een aantal regels zou daartoe duidelijker en eenvoudiger moeten worden gemaakt. De commissie wijst erop dat de criteria voor ondernemerschap nu verschillen in fiscale en sociale verzekeringswetten. Om die regels beter op elkaar af te stemmen zou er bij de Belastingdienst een `kunstinspecteur' kunnen worden aangesteld.