Felle polemiek over restauratie van Sint Pieter

De voorgevel van de Sint Pieter in Rome heeft na een lange restauratie kleur gekregen. Was de façade vroeger ongeveer in dezelfde kleur, nu onderbreekt het witte marmer van de pilaren een okerkleurige muur. Bovendien zitten naast de pauselijke loggia groene en rode vlakken.

Verbaasd en soms verbijsterd kwamen honderden Romeinen gisteren naar de belangrijkste basiliek van de katholieke kerk kijken. Zaterdag waren, na een restauratie die tweeëneenhalf jaar heeft geduurd, de laatste steigers weggehaald. De sterk veranderde aanblik heeft onmiddellijk een felle polemiek losgemaakt.

De restaurateurs zeggen dat zij in grote lijnen de voorgevel hebben hersteld in de kleuren die architect Carlo Maderno voor ogen stonden. De kunsthistoricus Carlo Bertelli verwerpt dat. ,,De plechtige eenheid van de oorspronkelijke façade is verdwenen,'' zegt hij. Bertelli constateert dat mensen zeggen dat het er plezierig uitziet. Maar dat is ,,dezelfde verraderlijke zoetheid die Hans en Grietje aantrok.''

Op de muurvlakken tussen de pilaren troffen de restaurateurs onder de laag van stof en vuil resten aan van okerkleurige verf. Na die ontdekking is besloten de hele muur tussen de pilaren weer in die kleur te herstellen. Bertelli schrijft dat niet zeker is dat Maderno die kleur daadwerkelijk heeft laten aanbrengen. Maar Sandro Benedetti, hoofdverantwoordelijke voor de restauratie, zegt dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de gevonden resten verf zijn en uit die tijd stammen. Bovendien bestaat er een schilderij uit 1646 waarop ook een licht gekleurde gevel te zien is.

Niet heel de voorgevel is weer oker gemaakt. De zuilen zijn wit. Bovendien lopen die zuilen niet helemaal door naar boven, maar worden zij begrensd door een stenen lijst. De muur daarboven, van de attico, is blank. ,,De regen en de tijd hadden daar de verflaag uitgewist,'' vertelt restaurateur Benedetti. ,,Ik heb de veranderingen door de tijd aanvaard, ook al is op het schilderij uit 1646 een gekleurde attico te zien.''

De pauselijke loggia vertoonde geen aparte kleuren toen de voorgevel begin zeventiende eeuw werd voltooid. Nu zijn daar aan weerskanten van de ramen twee rode en twee groene vlakken te zien. Waarschijnlijk zijn die anderhalve eeuw later aangebracht, om de loggia waarvandaan de paus het volk toesprak, meer nadruk te geven. Ook deze aanvulling is bij de restauratie gerespecteerd.

De polemiek beperkt zich niet tot de voorgevel, maar raakt ook de zuilengalerij rondom het Sint Pieterplein. Het fries boven de zuilen aan de rechterkant is licht okerkleurig, terwijl dat boven de zuilen links blank is. De voorgevel is gerestaureerd ter gelegenheid van het jubeljaar 2000. De voltooiing van de restauratie wordt op 30 september officieel gevierd met onder andere een concert.

    • Marc Leijendekker