Cohen in de boeien tijdens asieldebat

Staatssecretaris Cohen (Justitie) is vanochtend in de Tweede Kamer als `ongewenst politicus' in de boeien geslagen door drie actievoersters.

Tijdens het debat over het `terugkeerbeleid' ten aanzien van asielzoekers en de Iraanse vluchtelingen namen de drie, gestoken in een zomeruniform van de politie Haaglanden, na een half uur het woord om te roepen dat illegalen geen criminelen zijn. Terwijl er twee het publiek toespraken klonk de derde zich vrijwel onopgemerkt vast aan een totaal verbouwereerde Cohen, die in hemdsmouwen de gebeurtenissen gadesloeg.

Voorzitter Van Heemst (PvdA) had de vergadering inmiddels geschorst. Het duurde minuten voordat een echte agent de zaal betrad, maar die kon weinig uitrichten omdat de actievoersters weigerden de sleutel te geven waarmee de wit weggetrokken bewindsman kon worden bevrijd. Uiteindelijk gaven ze de sleutel toch en verlieten twee van de drie `agentes' – zelf geboeid – het Kamergebouw. Van Heemst hervatte de vergadering met de opmerking dat deze actie absoluut niet door de beugel kan.

Asielzoekers die zijn uitgeprocedeerd en na vier weken nog niet naar hun eigen land zijn vertrokken, hebben geen recht meer op opvang en kunnen vanaf 1 januari volgend jaar het land worden uitgezet.

Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt dit voornemen van de staatssecretaris, zo bleek vanochtend tijdens het debat over zijn zogeheten Terugkeernotitie. Op dit ogenblik zitten rond 3.200 mensen die `niet verwijderbaar' zijn in opvangcentra.

Cohen wil het terugkeerbeleid van uitgeprocedeerden `intensiveren' en stelt voor uitgeprocedeerden die toch in Nederland blijven tot `ongewenst persoon' te verklaren. In dit geval, waarbij iemand `herhaaldelijk wordt gesignaleerd' wacht de betrokkene maximaal zes maanden gevangenis.

Uitgeprocedeerde asielzoekers die op het moment dat zij weg moeten `ineens verdwenen' zijn, kunnen volgens het voorstel maximaal vier weken in vreemdelingenbewaring komen te zitten. PvdA-woordvoerder Middel maakte vanochtend duidelijk dat het tot ongewenst persoon verklaren moeilijk ligt binnen zijn partij.

PvdA-woordvoerder Middel verklaarde vanochtend dat er wat hem betreft sprake is van een compromis, omdat Cohen niet verder gaat dan te stellen dat het kán gebeuren. Hij zei er wel moeite mee te hebben dat straks `onschuldige' uitgeprocedeerde vreemdelingen in de cel worden gezet, terwijl criminele illegalen vrij rond lopen.

Hij wees daarbij op uitspraken van de Amsterdamse hoofdcommissaris Kuiper, die in Het Parool van zaterdag stelde dat crimimele illegalen zouden moeten worden vastgehouden tot ze het land uitgezet kunnen worden.

In de hoofdstad zijn volgens de politie jaarlijks circa tweeduizend criminele illegalen verantwoordelijk voor veertig procent van de zakkenrollerij, twintig procent van de inbraken en vijftien procent van de straatroof.

,,Zij kunnen niet worden uitgezet omdat ze weigeren hun identiteit bekend te maken. Als daar geen eind aan komt, kunnen we de criminaliteit niet terugdringen'', aldus Kuiper. De politie in Amsterdam zegt al jaren grote last te hebben van deze `draaideurcriminelen', die telkens opnieuw met politie en justitie in aanraking komen. ,,Hoe ver gaat onze gastvrijheid ?'', vraagt hoofdcommissaris Kuiper zich af.

Cohen stelt in zijn notitie er van uit te gaan dat vreemdelingenbewaring voldoende dreiging betekent voor asielzoekers om vrijwillig te vertrekken.